Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Общински съветници

Мандат 2015г. – 2019г.

Председател Общински Съвет  -  Стефан Михайлов Христов

Общински Съветници: 

Таньо Динев Генов
Красимир Ненов Чернев
Емилия Димитрова Пенчева
Росица Веселинова Димова
Янко Спиров Христов
Филип Иванов Бинев
Янко Христов Янков
Красимира Николова Карагьозова
Стефан Иванов Асенов
Аптула Вейсал Аптула
Марийка Митева Илиева
Янко Костов Щерев
Делка Георгиева Алексиева
Иван Стоянов Филипов
Мария Костова Костова
Георги Стоянов Иванов