Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”

Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година”

 

Номер на поръчката:  01073-2017-0004 / 01.12.2017г.

 

1. Решениес ID № 817639 / Сканирано     -     01.12.2017г.

2. Обявление с ID № 817640 / Сканирано     -     01.12.2017г.

3. Документация     -     01.12.2017г.

4. Образци     -     01.12.2017г.

5. Проект на договор     -     01.12.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?