Община мъглиж - официален сайт

Търгове по Заповед № РД-09-355 / 14.11.2017г.

1. Заповед № РД-09-355 / 14.11.2017г.     -     14.11.2017г.

2. Условия за участие     -     14.11.2017г.

3. Приложения от 1 до 4     -     14.11.2017г.

4. Проектодоговор     -     14.11.2017г.

5. График     -     14.11.2017г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?