Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед за образуване на избирателни секции и приложения

>>>Заповед - РД-09-757 / 26.11.2012<<<

Дата на публикуване: