Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед за Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

>>>Заповед - РД-09-759 / 27.11.2012<<<

Дата на публикуване: