Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед № РД-09-19 15.01.2013 - във връзка с чл.71 от ИК и становище на комисия образувана със заповед № 09-17 от 14.01.2013г. на Кмета на Община Мъглиж

>>>Заповед № РД-09-19 / 15.01.2013<<<

Дата на публикуване: