Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ КЪМ 31.12.2016г.

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ КЪМ 31.12.2016г.

Дата на публикуване: