Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Наредбата свалете от тук

Дата на публикуване: