Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

 

>>>Наредбата свалете от тук<<<

Дата на публикуване: