Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СВОБОДНИ ОБЩИНСКИ ПЛОЩИ И ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Наредбата свалете от тук

Дата на публикуване: