Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

НАРЕДБА ЗА НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 373 31.08.2017 Г.

 

>>>Изтегли от тук<<<

Дата на публикуване: