Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Уведомление за инвестиционно предложение на Арсенал АД за Въвеждане в експлоатация на водовземно съоръжение - ЕТК 3 за водоснабдяване на обект„Завод 4

Дата на публикуване: