Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА.

          Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставени на училища и детски градини за 2019година     -     26.02.2019г.

 

1. Отчет Януари     -     08.02.2019г.

2. Отчет Февруари     -     08.03.2019г.

3. Отчет Март     -     12.04.2019г.

Отчет първо тримесечие     -     30.04.2019г.

4. Отчет Април     -     10.05.2019г.

5. Отчет Май     -     10.06.2019г.

6. Отчет Юни     -     10.07.2019г.

Отчет второ тримесечие     -     30.07.2019г.

7. Отчет Юли     -     10.08.2019г.

8. Отчет Август     -     10.09.2019г.

9. Отчет Септември     -     10.10.2019г.

Отчет трето тримесечие     -     30.10.2019г.

10. Отчет Октомври     -     09.11.2019г.

11. Отчет Ноември     -     10.12.2019г.

12. Отчет Декември     -     04.02.2020г.

Дата на публикуване: