Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

   Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж - 19.02.2019г.

 

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: