Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж

     Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж

 

1. Обява за Конкурс за заемане на длъжност – Директор на дирекция „Инвестиции и Устройство на територията”, специализирана администрация в Община Мъглиж     -     02.08.2019г.

Дата на публикуване: