Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Подготовка на документи във връзка с кандидатстване на община Мъглиж с проекти за финансиране по ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции към Националния Доверителен Екофонд”

 

>>>За документите, моля кликнете тук.<<<

Дата на публикуване: