Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Община Мъглиж обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” (Директор с група) на общински детски градини.

           На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ във връзка с чл.37, ал.6 от ЗНП,
Община Мъглиж обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор”
("Директор с група") на общински детски градини:

1. Целодневна детска градина „Радост” – с. Юлиево
2. Обединено детско заведение „I-ви юни” – с. Ягода

 

ПРИКЛЮЧИЛ!!!

Дата на публикуване: