Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператер чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSMUMTS с национално покритие”

 

>>>За документите, моля кликнете тук.<<<

Дата на публикуване: