Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер - 27.08.2019г.

Дата на публикуване: