Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

покана за общественно обсъждане на проекто - бюджет за 2020 г.

Покана за общественно обсъждане на проекто - бюджет за 2020 г. - 09.01.2019г.

Дата на публикуване: