Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за обществено обсъждане на необходимостта за поемане на дългосрочен общински дълг от ПУДОС във връзка с реализирането на проект „Закупуване на съдове за събиране на битови и строителни отпадъци“

Дата на публикуване: