Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Домашен социален патронаж

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Домашен социален патронаж

  1. Заповед № РД-09-504/ 21.11.2019 г. на Кметът на Община Мъглиж     -     25.11.2019г.
  2. Обявление     -   25.11.2019г.
  3. Приложение № 1     -     25.11.2019г.
  4. Приложение № 2     -     25.11.2019г.
Дата на публикуване: