Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мъглиж

Дата на публикуване: