Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед № РД-09-11/ 17.01.2020 г. за размера на средно рентно плащане на полски пътища и канали

Дата на публикуване: