Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Решения на Общински Съвет Мъглиж - 30 Януари 2020 година

  1. Решения на Общински Съвет Мъглиж - 30 Януари 2020 година
  2. Културен календар
  3. План за Енергийна ефективност и програма за изпълнението му 2020–2025г.
  4. Стратегия за управление на Общинската собственост
Дата на публикуване: