Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мъглиж

     Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мъглиж     -     13.02.2020г.

Дата на публикуване: