Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА.

1. Отчет Януари     -     10.02.2020г.

2. Отчет Февруари     -     10.03.2020г.

3. Отчет Март     -     10.04.2020г.

Отчет І - во тримесечие     -     28.04.2020г.

4. Отчет Април     -     11.05.2020г.

5. Отчет Май     -     08.06.2020г.

6. Отчет Юни     -     10.07.2020г.

Дата на публикуване: