Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

План за ползване на пасища, мери и ливади в община Мъглиж за стопанската 2020/2021 година

План за ползване на пасища, мери и ливади в община Мъглиж за стопанската 2020/2021 година

Дата на публикуване: