Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Годишен отчет за 2019г., относно изпълнението на Програма за енергийна ефективност на община Мъглиж

Дата на публикуване: