Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Мъглиж

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Мъглиж
Дата на публикуване: