Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 т.5 от ЗОП с предмет Приготвяне и доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”

Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП с предмет: Приготвяне и доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите, по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”


1. Решение ID 971453/ сканирано

2. Покана - 07.04.2020г.

3. Техническа спецификация - 07.04.2020г.

4. Образци - 07.04.2020г.

5. ЕЕДОП - 07.04.2020г.

6. Проект на договор - 07.04.2020г.

7. Протокол - 16.04.2020г.

8. Доклад - 16.04.2020г.

9. Решение за прекратяване на процедура № РД-09-120#1/ 16.04.2020г. - 16.04.2020г.

10. Обявление за възложена поръчка (прекратена) - 04.05.2020г.

Дата на публикуване: