Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Наредба за символиката на община Мъглиж за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Мъглиж изм. с Решение 69 от 23.03.2020 г. на Общински съвет Мъглиж в сила от 0

     Наредба за символиката на община Мъглиж, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Мъглиж (изм. с Решение № 69 от 23.03.2020 г. на Общински съвет Мъглиж, в сила от 09.04.2020 г.)

Дата на публикуване: