Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж „Реконструкция на съществуващ общински пазар и изграждане на нов обществен паркинг между ул.”Гео Милев”

   Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция на съществуващ общински пазар и изграждане на нов обществен паркинг между ул.”Гео Милев” – ул.”Генерал Гурко – ул.”8 - ми март” в гр.Мъглиж”

АОП № 9098434
1. Обява - 30.04.2020г.
2. Указания - 30.04.2020г.
3. Техническа спецификация - 30.04.2020г.
4. Образци - 30.04.2020г.
5. КС - 30.04.2020г.
6. Проект на договор - 30.04.2020г.
7. Технически проект - 30.04.2020г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

8. Информация за публикувана обява - 30.04.2020г.
9. Обява - 12.05.2020г.
10. Информация за удължаване срока на обявата - 12.05.2020г.
11. Протокол № 1 - 19.05.2020г.
12. Договор - 19.05.2020г.

Дата на публикуване: