Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на актуалната прогнозна стойността към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет Доставка чрез покупка на ...

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне на актуалната прогнозна стойността към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по три обособени позиции:

     Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж,
     Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж,
     Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван товарен автомобил (самосвал), за нуждите на Община Мъглиж,

1. Обява - 13.05.2020г.
2. Оферта - 13.05.2020г.
3. Ценово предложение - 13.05.2020г.
4. Технически спецификации - 13.05.2020г.
5. Докладна - 22.05.2020г.
6. Офрти - 22.05.2020г.

Дата на публикуване: