Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Търгове за продажба и предоставяне под наем на имоти - общинска собственост по Заповед РД-09-200 от 21.05.2020г.

Дата на публикуване: