Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мъглиж”

  1. Информация Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мъглиж” - 01.06.2020г.

  2. Протокол № 1/19.06.2020 г. на комисията за подбор на ръководител - 22.06.2020г.

  3. Протокол № 2/19.06.2020 г. на комисията за подбор на куриери - 22.06.2020г.

Дата на публикуване: