Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

РЕШЕНИЕ СЗ-37-ПР2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Дата на публикуване: