Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изграждане на предпазна ограда с п

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне на актуалната прогнозна стойност към датата на откриване на обществената поръчка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см. по южната кадастрална граница на гр. Мъглиж

1. Обява - 02.06.2020г.
2. Оферта - 02.06.2020г.
3. Ценово предложение - 02.06.2020г.
4. КС - 02.06.2020г.
5. Техническа спецификация - 02.06.2020г.
6. Конструктивно становище и схема - 02.06.2020г.
7. Оферта - 10.06.2020г.

8. Докладна - 10.06.2020г.

 

Дата на публикуване: