Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти четвърти клас в Oбщина Мъглиж през експлоатационния период на 2020 - 2021 год.

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
     „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в Oбщина Мъглиж през експлоатационния период на 2020 - 2021 год.”
АОП № 9099227 / сканирано
1. Обява - 05.06.2020г.
2. Указания - 05.06.2020г.
3. Техническа спецификация - 05.06.2020г.
4. Образци - 05.06.2020г.
5. Проект на договор - 05.06.2020г.
6. Докладна записка - 05.06.2020г.
7. Обява за удължаване срока на обява - 16.06.2020г.
8. Информация за удължаване срока на обява - 16.06.2020г.
9. Протокол - 27.06.2020г.
Дата на публикуване: