Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Покана за обществено обсъждане на поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с реализирането на инвестиционни проекти в полза на местната общност

Дата на публикуване: