Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет Избор на изпълнител за реализиране на обект „Доставка и монтаж на климатична инсталация на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за реализиране на обект: „Доставка и монтаж на климатична инсталация на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж“
АОП № 9099419 / сканирано 
1. Обява - 10.06.2020г.
2. Указания - 10.06.2020г.
3. Образци - 10.06.2020г.
4. Проекто-договор - 10.06.2020г.
5. Техническа спецификация - 10.06.2020г.
6. КС - 10.06.2020г.
7. Конструктивно становище и схеми - 10.06.2020г.
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
Дата на публикуване: