Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см по южната кадастрална граница на гр. Мъглиж

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см по южната кадастрална граница на гр. Мъглиж"
АОП № 9099421 / сканирано
1. Обява - 10.06.2020г.
2. Указания - 10.06.2020г.
3. Образци - 10.06.2020г.
4. Проекто-договор - 10.06.2020г.
5. Техническа спецификация - 10.06.2020г.
6. КС - 10.06.2020г.
7. Конструктивно становище и схема - 10.06.2020г.
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
Дата на публикуване: