Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Община Мъглиж търси да назначи персонал за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мъглиж“

     Община Мъглиж търси да назначи персонал за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мъглиж

  1. Заявление - 10.06.2020г.
  2. Автобиография - 10.06.2020г.
  3. Декларация - 10.06.2020г.
Дата на публикуване: