Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Предстоящи дезинсекционни мероприятия на територията на Община Мъглиж - 19.06.2020 г. петък

ГРАФИК

за предстоящи дезинсекционни мероприятия
на територията на Община Мъглиж

19.06.2020 г. /петък/

 

    с. Тулово – от 08:30 ч. до 09:00 ч. – участъци от Туловската река и около надлеза на село Тулово - 45 дка.
    с. Ягода – от 09:00 ч. до 10:00 ч. – канавки и отводнителни канали, намиращи се в населеното място и част от парк около Минералната баня – 60 дка.
    с. Шаново – от 10:00 ч. до 10:30 ч. – канавки и канали, намиращи се в населеното място и части от речното корито – 15 дка.
    с. Зимница – от 10:30 ч. до 11:00 ч. – южния край на селото по поречието на река Тунджа – 30 дка.
    с. Юлиево – от 11:30 ч. до 12:00 ч. – южния край на селото по поречието на река Тунджа, част от Юлиевската кория, отводнителни канали, минаващи през селото – 25 дка.
    гр. Мъглиж – от 13:00 ч. – участъци от речното корито на река Мъглижка – 25 дка.
 

Биоциди: ”ДИМИЛИН 15 СК”, „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ”
Изпълнител: ”ПЕСТ КОРЕКТ” ЕООД, София

Дата на публикуване: