Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Съобщение за собствениците на пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

1. Ще се проведе третиране на маслодайна роза срещу вредител Агрилус с препарат ВАЗТАК НОВ 100 ЕК, при доза 20 мл/дка, карантинен срок 7 дни.

2. На 24, 25, 26, 27, 28 и 29 юни 2020 г., в периода 05:00 ч. – 10:00 ч. и 21:00 ч. – 24:00 ч., на третиране ще подлежат парцели в местността Мутафчийска чешма, в землището на гр. Мъглиж.

Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Дата на публикуване: