Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Заповед на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г.

Дата на публикуване: