Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща улично платно до осева точка 107 в с. Сливито, Община Мъглиж”

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: