Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ (2011-2015г) ЗА ПЕРИОДА 7.11.2012г.-7.11.2013г.

Дата на публикуване: