Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила за ониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Мъглиж”

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: