Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Мъглиж 2014 – 2020 г.“

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Дата на публикуване: